A honlap felhasználási feltételei

A honlap felkeresésével Ön elfogadja az alábbi feltételeket, melyek a leírásban a mindenkor hatályos állapotuk szerint találhatók meg, egyoldalú módosításuk jogát a szolgáltató fenntartja. A honlap meglátogatása a mindenkor hatályos felhasználási feltételek mellett történhet. A honlapon szereplő információk tájékoztató jellegűek, nem alkalmasak öndiagnózisra, terápiás következtetések levonására, nem helyettesítik a pszichológushoz vagy más szükséges szakemberhez való fordulást. A szolgáltató célja, hogy a honlapon megjelenő információk helytállóak legyenek, azonban mivel lehetőségei korlátozottak a naprakészség és megalapozottság ellenőrzésére, kizárja felelősségét ezek megfelelőségéért, valóságosságáért.

A honlap használatával járó informatikai problémákért, melyek akár a látogató egyéb (saját) informatikai infrastruktúráját is érinthetik, ezekben adatvesztést, illetve egyéb kárt okozhatnak, nem vállal felelősséget.

Kizárja felelősségét a szolgáltató továbbá minden egyéb, a honlap használatából vagy a használat akadályozottságából eredő kárért, sérelemért, akár a látogatót, akár harmadik személyt érnek ezek.

A honlap használata nem minősül egészségügyi szolgáltatásnak, a honlap csak a szolgáltatóval való kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás célját szolgálja, és kiegészítő információkat tartalmaz. A szolgáltató jogosult a honlap nem rendeltetésszerű használata esetén korlátozni, letiltani a rendeltetésellenes használó hozzáférését, megszüntetni használati jogát. Ez a lehetőség az érintett személyazonosságának ellenőrzése nélkül (mivel az lehetetlen, illetve aránytalan erőfeszítéseket kívánna), így többek között belépési kódra, IP-címre vonatkozó korlátozásként, tiltásként is fennáll. Ilyen esetekben a szolgáltató az illetékes hatóságok felé jelzéssel is élhet, és továbbíthatja a rendeltetésellenes hozzáférés adatait.

Minden anyaggal kapcsolatban, amely a honlapon található, illetve azon keresztül elérhető, ide értve például, de nem kizárólag a szövegeket, védjegyeket, grafikus, vagy hanganyagokat, a honlap megjelenítésének minden elemét, a szolgáltató minden jogot fenntart, azoknak csak a megtekintéséhez, a szolgáltatóval való kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás céljából való felhasználását engedélyezi, más célú, illetve más módon történő felhasználásuk (ide értve egyebek mellett a kereskedelmi célú hasznosítást) a jogtulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulásához kötött. A honlapról kizárólag saját felhasználásra – változtatás nélkül –letölthet és kinyomtathat elemeket, valamint felhívhatja mások figyelmét a honlapon megjelenő anyagokra, azonban mindez nem eredményezheti a környezetükből kiragadott elemek eredeti céljuktól, mondanivalójuktól eltérő színben való feltüntetését.

Amennyiben a honlap harmadik személy oldalaira mutató linket tartalmaz, a szolgáltató nem vállal felelősséget a harmadik személy oldalán közzétett tartalomért, harmadik személy oldalának használatáért.

A szolgáltató honlapja az IP címeket ideiglenes jelleggel, statisztikai céllal rögzíti, azonban azokat a honlaplátogatók személyével nem kapcsolja össze. A honlap azonosító adatcsomagot használ az oldalt látogatók tevékenységének követéséhez. A cookie-t látogatási információk tárolására használják. A látogatókat nem követik a szolgáltató honlapjától eltérő webhelyek meglátogatásakor. Az érintettnek lehetősége van kikapcsolni az ilyen cookie-k használatát, amennyiben olyan böngészőt használ, amely jelez, ha cookie-t küldtek, és visszautasítja a nem kívánt cookie-kat.

A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a fent meghatározottaktól eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet. A szolgáltató az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítja, hogy az ilyen adatkezelést megtilthassa. Az ilyen adatkezeléssel érintett adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevőhozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára. Amennyiben Ön személyes adatot (például nevét, címét, egészségi állapotával összefüggő információt) ad meg a honlapon, az adatokat a szolgáltató az adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint kezeli.