Blog bejegyzéseim

– 2018 –

A félelem

„Félni valamitől annyit jelent, mint mágnessé válni a félelem tárgyává. Ha megszűnik a félelem, megszűnik a vonzás.” Szepes Mária

Az élet egyik legősibb alapérzése a félelem. A félelem gyűjtőfogalom. Ide tartozik az aggódás, a szorongás, a pánik, az idegesség. Ezek a félelem különböző formái és mélységei.

Számtalan helyzetben a kellemetlen érzelmek átélése teljesen normális reakció. Nincs okunk szégyenkezni, ha honvágyat érzünk, ha síelés tanulása közben félünk, vagy vizsga előtt idegesek vagyunk.

Ha félelmet érzünk, ahogy a szó maga jelzi is, csupán fél elem-ként létezünk. Vagyis nem vagyunk egészek. És ha nem vagyunk egészek, akkor bizony boldogok és kiegyensúlyozottak sem.

Szepes Mária szavait idézve: „Ha végigtekintünk félelmeink külön, siralmas történetén, két dolgot állapíthatunk meg. Egyik az, hogy rengeteget féltünk hiába, teljesen fölöslegesen. Annyi energiát fordítottunk félelemre, amellyel nyelveket tanulhattunk, karriert építhettünk vagy nagy műveket alkothattunk volna. Másik az, hogy ha rémképeinknek csak egy tizedrésze megvalósul, hozzátartozóinkkal együtt már ezerszeres halált haltunk volna a legválogatottabb kínzások közepette. Mindkét tény azt bizonyítja, hogy erőink nagy részét egészen terméketlen, negatív és destruktív dolgokra pazaroljuk. Mert félelemmel sohasem javíthatunk sorsunkon, legfeljebb nagyon súlyos mértékben ronthatunk rajta. A félelemmel soha el nem háríthatjuk a rosszat, sőt felfokozzuk veszélyét. A félelem nem ment meg semmitől, csak nagyobb bajba taszít. A félelem nem gyógyít, hanem megbetegít.”

Hát akkor hogyan győzhető le a félelem?

A legbátrabb embereknek is megvannak a maguk bevallott vagy titkos félelmeik.

Legyőzni talán soha nem lehet, de az enyhítésére számos megoldás létezik:

1. A jövőtől való félelem teljesen tönkre tudja tenni az ember életét. A jövő miatti aggódás a szorongás legerősebb forrása. A mai ember heti szinten foglalkozik a szükségesnél mélyebben azzal a kérdéssel: Még ha most jó is minden, milyen lesz a jövő? Mennyire stabil a mostani helyzetem? Mi lesz, ha negatív irányba változik? És ekkor a jövő miatti aggódás manói különböző rémképeket kezdenek el vetíteni az elménkbe. Már látjuk, ahogy a főnökünk a kezünkbe nyomja a felmondólevelet, majd, hogy nem tudjuk befizetni a számlákat. Teljesen értelmetlen aggódni olyan miatt, ami még be sem következett. Amikor ilyen jellegű gondolatok és képek özönlik el az elménket, megfelelő önuralommal megállíthatjuk mindezt. Ha ugyanis valaminek a megtapasztalására karmikus okból szükségünk van, úgysem kerülhetjük el. A félelemmel pedig előre gyengítjük magunkat, ahelyett, hogy inkább erőt gyűjtenénk a talpra álláshoz.

2. A helyes szavak használatával, vagyis az önmagunkkal való helyes kommunikációval is sokat segíthetünk. Nagyon fontos, hogy semmit ne nevezzünk végzetesnek, borzasztónak, katasztrófának. Ha pl. valaki elutasít bennünket, csupán sajnálatos dolognak tartsuk, ne pedig szörnyűségnek. Mindjárt másképp érezzük magunkat. Így elkerüljük a világvége érzést, és mindössze egy kellemetlenségen tesszük túl magunkat. Ha tehát nem oly végzetes, borzasztó kifejezéseket használunk, mint pl. sajnálatos, kiábrándító, szomorú, aggasztó stb., akkor nem szolgáljuk a félelmet, a „fájdalomteremtő” világképünket. „Csak” normálisan leszünk frusztráltak, amit sokkal könnyebben tudunk kezelni, egyszerűbb kihozni magunkat a kellemetlen hangulatból.

3. „Nézz szembe vele!”- a legősibb, legbölcsebb és leghatékonyabb tanács. Csak úgy tudjuk legyőzni, ha szembenézünk vele.

4. Vannak komolyabb esetek (pl. nem mer valaki autóba ülni, nem mer kimenni az utcára), amikor a félelem kiváltó okát kell a terápia során megtalálni és semlegesíteni. Erre különböző módszerek léteznek. És ha a kliens kellőképpen nyitott erre, akkor komoly javulások érhetőek el.

Ajánlott irodalom:

Szepes Mária: A mindennapi élet mágiája

A lélek törvényei

„A lélek egy olyan rejtély, amit sosem fejtünk meg.” Nietzsche

1.) A kontroll törvénye

Attól függően érezzük jól magunkat a bőrünkben, amilyen mértékben irányítjuk, kontrolláljuk életünket, sorsunkat.

Az a gondolat, ami foglalkoztat, betölt minket, megvalósulásra törekszik.

A gondolataink érzelmeink létrehozói, amik pedig tetteink, cselekedeteink mozgatórugói. A gondolataink tudatos uralása a hatalmat jelenti sorsunk irányítása felett.

A világmindenségben semmi sem történik véletlenül. A kudarc éppúgy nem a véletlenen múlik, ahogy a siker sem. Hogy kinek melyikből van több, az az adott személy gondolkodásától függ. Bármiféle változást akarunk előidézni az életünkben, azt először gondolati szinten indítjuk el.

Gondolatainkat szavakkal, tettekkel üzenjük meg a világnak. Ezek az energia megjelenési formái, melyek rezgésként terjednek. Ezek a rezgések meghatározott töltéssel rendelkeznek, ezáltal vonzást és taszítást gyakorolnak a külvilágra. Ez a vonzás-taszítás törvénye. Emiatt van az, hogy előbb-utóbb olyan emberek és körülmények vesznek körül bennünket, amelyek harmonizálnak uralkodó gondolatainkkal.

Külső világunk tükörként tükrözi vissza mindazt, ami belső világunkban van. Ezért, ha a körülöttünk lévő világban változást szeretnénk, a gondolatainkat kell megváltoztatni. Gondolataink kontrollja ezért rendkívüli fontosságú.

2.) A tudati tevékenység törvénye

Bármit juttatunk el tudatunkba, az azonnal működésbe lendül, és mindent ennek megfelelően összhangba hoz. A tudat az elvetett gondolatunknak megfelelően alakítja energiaszintünket, önbizalmunkat, testtartásunkat, másokkal való viszonyunkat.

3.) Az elvárás törvénye

Mindenkinek elsősorban önmagával szemben legyenek elvárásai. Tisztában kell lennünk azzal, hogy mi érdekel leginkább, miben tudok tökéletesen elmélyedni, mi köti le a figyelmemet. A válaszok alapján megtudhatjuk mik a legjobb adottságaink, így rájövünk hol vagyunk a leghatékonyabbak. Minél több sikerünk van, az egyre inkább fokozza önbecsülésünket, önértékelésünket.

4.) A koncentráció törvénye

Amin gondolkodunk, az egyre koncentrálódik, növekszik a tudatunkban. A számunkra fontos gondolat nem hagy minket nyugodni. Megköveteli, hogy törődjünk vele, minél többet gondoljunk rá. Ezáltal egyre nagyobb területét tölti be a tudatunknak, és bejut a tudatalattinkba. Mindig azon gondolkodjunk, amit el akarunk érni. Soha ne azon, amitől félünk! A tudat egyszerre csak egy gondolattal tud foglalkozni.

5.) A megbocsátás törvénye

Annyira egészséges valaki lelkileg, amennyire képes megbocsátani az őt ért sérelmeket. Tehát a megbocsátástól függ a lelki nyugalmunk és ezen keresztül az egészségünk.

6.) Az érzelem törvénye

Valamennyi döntésünk érzelmi alapú. Az erősebb érzelem uralkodik a gyengébb felett, ezért ez határozza meg cselekedeteinket.

Adott pillanatban akármi lehet az uralkodó érzelem, egy másikban pedig már más. Többféle érzelmünk egyszerre van jelen bennünk, s ez lehet egymásnak ellentmondó is. Ezért állandó küzdelem az életünk. Félelmeink szüntelenül megtorpanásra késztetnek minket, gátolják cselekedeteinket, ellenben vágyaink aktivitásra ösztönöznek és általuk egyre közelebb kerülünk a céljainkhoz. Ahhoz, hogy a vágyaink legyenek erősebbek, a koncentráció törvényét kell működtetnünk.

7.) Soha nem azt hisszük, amit látunk, hanem azt látjuk, amiben hiszünk

Amit nem hiszünk, azt meg sem látjuk. A gondolataink szabályozzák, hogy miben hiszünk.

Iratkozz fel

Csatlakozz a hírlevelemhez

Hit

A hitről az emberek többségének rögtön a vallás jut eszébe. Pedig a hit ennél sokkal tágabb fogalom. A hit, bizonyíték nélküli bizonyosság. Egy olyan erő, ami képes akár a fizika törvényszerűségeit áthágva megteremteni, fenntartani, éltetni a nem láthatót, a nem érzékelhetőt.

A hozzám forduló embereknél sokszor találkozom a hitetlenség fogalmával. Van egy céljuk, de annak megvalósulásában nem hisznek. Van egy problémájuk, és akihez segítségért fordulnak, abban nem hisznek, abban nem bíznak. Az ember hit nélkül nem tud élni, mert aki azt mondja magáról, hogy nem hisz, az abban hisz, hogy nem hisz. Mindannyian hiszünk valamiben. És ha semmiben nem hiszünk, az is ugyanolyan hit, mintha hiszünk valamiben.

A hit minden esetben viszonyfogalom, amelyet a hit tárgya, mint szubjektum határoz meg, aki, illetve amely önmagát nyilvánvalóan megismerteti. A hitnek ez a tárgya azonban objektív, racionális eszközökkel nem szemléltethető, létezése a hit nélkül nem ragadható meg.

Vallástörténeti értelemben a hit nemcsak és nem elsősorban valamely dolog tényvoltának, létezésének, valóságtartalmának elvi elfogadását jelenti, hanem egy eszmerendszerrel, illetve személlyel – személyekkel való belső azonosulást, hozzájuk való ragaszkodást, irántuk való bizalmat.

Mindenfajta rituális cselekmény feltételezi ugyanakkor a hit tárgyának hatalmát és jelenlétét. Mindezek a jellegzetességek magukkal hozzák, hogy a hit tárgya tagadható is; ilyenformán a vallási megjelenési formák minden fokán felismerhető a hitetlenség motívuma.

A hitet akár vallási szempontból, akár tágabb értelemben szemléljük, megtalálhatjuk benne a vigasztalásra, megnyugtatásra, megnyugvásra való alapvető emberi igényt. S ha így nézzük, mindenképpen elengedhetetlen a pozitív gondolkodáshoz. Mindenféle gyógyulás alapvető feltétele a gyógyulásba, a kiválasztott gyógymódba és a gyógyítóba vetett hit. Teljesen mindegy, hogy, kit vagy mit választunk, a lényeg, hogy higgyünk benne, legyen akár orvos, terapeuta, természetgyógyász vagy bárki más. Mert elsősorban a hit az ami gyógyít, minden más csak utána jön.

Mert az agyunk azt valósítja meg, amit elhiszünk. Ha azt hisszük el, hogy meggyógyulunk, akkor meggyógyulunk.

Ajánlott film:

Némaság (2016), Főszereplő: Liam Neeson

Bár a film vallási témájú, aki megnézi és megérti, annak javaslom, hogy próbálja meg kitágítani önmagában a hit fogalmát, és ne csupán vallási megközelítésből értelmezze azt. Ez a fajta tágabb értelmezés sokat segíthet abban, hogy másként tekintsünk a problémáinkra, a világra, és benne önmagunkra. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez a film nem való mindenkinek, mert a rendező nemcsak a szereplőket, hanem a nézőt is keményen próbára teszi.

A megbocsátás gyógyító ereje

A hozzám forduló embereknél nagyon sokszor találkozom a megbocsátás problémájával. A megbocsátás egy olyan képesség, amely minden emberben ott van. Az nem kérdés, hogy van-e ilyen képességünk, csupán az a kérdés használjuk-e. A megbocsátás mindenféle gyógyulás előfeltétele. Megbocsátani másoknak, megbocsátani önmagunknak, megbocsátani az életnek.

Amikor megbocsátunk, a szívünk végre elereszti a fájdalmat és óriási energiák szabadulnak fel bennünk. Az igazságtalanság köré épített történeteinket feladjuk és a szívünk megnyílik. A megbocsátás önmagunknak tett szívesség. Tőlünk, belőlünk indul és felszabadító ereje ránk hat vissza.

Az afrikai babemba törzs megbocsátásról alkotott rituáléja mindannyiunk számára követendő példa lehet. Ebben a törzsben az a szokás, ha a falu valamely tagja megszeg egy szabályt, vagy valamilyen morális szempontból kifogásolható dolgot tesz, akkor az egész falu összejön, hogy a jóvátételben részt vegyen. Minden férfi, nő és gyerek félreteszi a foglalatosságát és egy hatalmas kört alkotnak. A kör közepére áll a „vádlott”. Először az elkövetett igazságtalanság részletes ismertetése történik meg, s miközben a bűnre fokozatosan fény derül, a vádlott csak áll a kör közepén, a csupasz vád teljes súlya alatt. Utána a törzs tagjai egyenként elmondják, hogy a „vádlott” milyen kedves dolgot cselekedet velük. Példákat, konkrét eseményeket felelevenítve, nagyon részletesen leírják, hogy milyen nagyszerű tulajdonságokkal, erényekkel rendelkezik. Minden egyes jócselekedetéről nagy szeretettel és elismeréssel beszélnek. A szertartás néha napokon keresztül tart. Annyi időt szánnak rá, amennyit csak szükséges. A szertartás végén a kör felbomlik és a kör közepén állót nyitott karral fogadják vissza a közösségbe. Nagy ünneplés zárja a rituálét.

Ez a rituálé két nagyon fontos dologra világít rá. Az egyik, hogy minden emberben azt találjuk meg, amit keresünk. Ha a rosszat keressük a rosszat találjuk, ha a jót keressük a jót találjuk meg. A másik, hogy különbséget kell tennünk az ember és a viselkedése között. A viselkedésre nemet mondhatunk, elítélhetjük, de az emberi léleknek meg kell bocsátanunk.

A megbocsátás előfeltétele a harag. Haragudnunk igenis kell. Éljünk meg mindent, ami bennünk van, olyan erővel ahogy bennünk van és aztán tegyük félre a büszkeségünket, az egónkat és ismerjük be, hogy fontosabb hogy jók legyünk, mint hogy igazunk legyen.

Az, hogy elfogadjuk azt ami velünk történt vagy, hogy megbocsájtjuk azt, ami velünk történt nem ugyanazt jelenti. A megbocsátás felszabadító erejét kizárólag az őszinte megbocsátás hozza el, ahogy a lenti videó is igazolja(kattintásra indul).

A SORS

 

Minden ember egy adott sorsfeladat teljesítésére születik. Minden egyes földi életünk egy utazás, melynek egyetlen végső célja van: a feladat teljesítése. Út van több, de cél csupán egy. És, hogy melyik utat választjuk az rajtunk múlik. Ha rossz úton járunk a Sors úgyis segít nekünk és egy balesettel vagy egy betegséggel a helyes útra terel bennünket. Az emberi természet olyan, hogy mindig a könnyebb és a rövidebb utat választja, mert azt gondolja, hogy időt és energiát takarít meg ezzel. De a Sors kegyes és közbelép. Egy ideig ölbe tett kézzel nézi, hogy mit és hogyan teszünk. Időnként türelmesen vár, hátha megjön az eszünk és rátalálunk magunk is a megfelelő útra, de ha nem akkor jön a beavatkozás, ami minél inkább az utolsó pillanatban érkezik, annál drasztikusabb lehet. Ilyenkor persze összeomlunk, sírunk, dühösek vagyunk és azt kérdezzük: de miért? Én miért nem érdemlem meg ezt vagy azt. Nekem miért nem jár ez vagy az? Az emberek azt hiszik, hogy a dolgok rajtuk múlnak, ezért idegesek és frusztráltak. Ha valami nem úgy történik ahogy elképzelték dühösek, bűnbakot keresnek. Pedig a Sorsunk determinált. Kisebb változások eszközölhetőek benne, de születésünk pillanatában eldől minden. Megváltoztathatatlanul megpecsételődik a Sorsunk. Születésünkkor megkapunk minden szükséges eszközt, képességet, lehetőséget és körülményt, ami segít bennünket az úton. A kérdés csak az, hogy észrevesszük-e őket és élünk-e velük. Felismerjük-e, hogy minden és mindenki minket segít, minden értünk és miattunk történik. Meglátjuk-e és megértjük-e a tragédiákban, a nehézségekben az üzenetet? Sajnos az emberek nagy része élete végéig nincs ezzel tisztában. Csak megy az úton előrefelé és nyugodtan, azt gondolván, hogy jó az irány hiszen előrefelé halad és nem vissza. Ha valami olyan történik, ami neki nem tetszik, akkor háborog, okol, kesereg, de egyetlen percre sem gondolkodik el azon vajon mi miért történt. Pedig az az ember, aki felismeri, hogy van Sorsa, ezt elfogadja és teljesíti, vagyis tudatosan él, egy sokkal kiegyensúlyozottabb és boldogabb életet élhet. Megteremti életében a harmóniát és ezzel együtt a boldogságot is, ami minden ember nem titkolt vágya a mai világban, mégis olyan kevesen tesznek ezért bármit is.

Mindenki boldog akar lenni. Azt gondoljuk, ha megszületünk a boldogság alanyi jogon jár nekünk, mert ha a szomszéd boldog, aki nálunk sokkal rosszabb ember, akkor én miért ne lehetnék az. Ha egy ilyen embernek jár a boldogság, akkor nekem kétszer annyi jár, hiszen én kétszer jobb ember vagyok nála. Mert ez így logikus. De a Sors nem ismeri a logika fogalmát. Mert a Sorsban nincs sem logika, sem véletlen, sem szerencse. A Sorsban csak sorsszerűség van. Az, hogy nem látjuk és nem értjük az okot, az semmit nem jelent. Az élet értelme azon kívül, hogy felismerjük és beteljesítjük életünk feladatát, a tapasztalatszerzés, ami által lelkünk és szellemünk is fejlődik.

Boldog csak az lehet, aki feltétel nélkül igent mond az életre. Ez pedig azt jelenti, hogy elfogadja a Sorsát. Amikor nem azt mondjuk, hogy én csak akkor tudok boldog lenni, ha lesz egy házam, nagy családom és egy jó állásom, hanem ha azt tudjuk mondani, hogy bármi is történjem velem boldog leszek, hiszen a boldogsághoz nem szabok feltételeket, hanem elfogadom az életem sorsszerűségét, mert tudom, hogy az ember nem a körülmények, hanem a körülményekhez választott hozzáállása által lesz boldog.

De mi is az első lépés? Az egonk megszelídítése

Mi az ego? Az ego az én illúzója. Az ember a fizikai világban önmagát egoként tapasztalja meg. Amikor megszületünk mindannyian kapunk egy kis lelket, de hogy a fizikai világban boldogulni, létezni tudjunk, kapunk hozzá egy egot. Az ego elhiteti velünk, hogy birtokolhatunk, hogy vágyhatunk. Elhiteti velünk, hogy a ház amiben élek az enyém, hogy a párom aki mellettem van az „enyém”, a jól fizető állásom amiben dolgozok az enyém és ha belenézek a tükörbe, akkor az én vagyok. Pedig maga a birtoklás és a birtoklás valamennyi tárgya csupán illúzió. Hiszen a földön csak átutazók vagyunk, oda ahová el kell jutnunk semmit sem vihetünk magunkkal mindabból, amivel itt a földön rendelkezünk. Ezek mind a földi életünk kellékei, amik csupán egyetlen célt szolgálnak. Megkülönböztetnek bennünket a többi egotól. Az egoból jövő ösztönalapú késztetéseket vágynak hívjuk. Viszont fontos tudnunk, hogy a vágy a fizikai életben kielégíthetetlen. Amíg az egonkra hallgatunk vágyaink lesznek és amíg vágyaink lesznek, addig szenvedni is fogunk. Vagy azért mert a vágy teljesült, vagy azért mert nem. Van egy buddhista mondás miszerint, a vágyak teljesülése még kínzóbb vágyakat szül. Ezért fontos azt megtanulnunk, hogy a vágyaink legyenek összhangban a lehetőségeinkkel, vagyis arra vágyjunk amire a sorsunk szerint vágyhatunk. Olyan érzéseink legyenek amik a sorsunkba illenek, olyan gondolataink legyenek, amik a sorsunkba illenek. Mindezek „teljesítéséhez” már egy magasabb szintű tudatosság szükséges. És vigyázzunk, mert az ego mindig a könnyebb utat választja, mert „alaptermészeténél” fogva képtelen a rosszabb, a nehezebb mellett dönteni. Ha képesek vagyunk tiszta szívvel fogadni az eseményeket és hagyni hogy történjenek velünk a dolgok, ha a cselekvésből ki tudjuk zárni az egonkat, akkor teljesen biztosan a jó úton járunk… afelé a bizonyos cél felé.

A karma

Az ember teremtője, hordozója és túlélője saját Sorsának. Cselekedeteink következményeivel folyamatosan szembesülnünk kell. A karma szerint nem létezik sem jó, sem rossz, sem szerencse, sem szenvedés,minden csak következmény, amit saját magunk idéztünk elő, a saját gondolatainkkal és cselekedeteinkkel. A jó jót, a rossz rosszat szül. Ha belerúgok egy kiskutyába, 2 év múlva vagy a következő életemben átmegy azon a lábamon az autó. Mindenki azt kapja, amit előidézett, sem többet, sem kevesebbet és nem is mást. Ugyanazt.

A Sors folyamatosan kommunikál velünk. Ha nem értünk a szép szóból, jönnek a drasztikusabb jelek. Minden betegség és baleset egy figyelmezetés a Sorstól „hé barátocskám nem jó úton jársz”. Rajtunk múlik, hogy figyelünk-e ezekre a jelekre, megfejtjük-e őket és megtesszük-e az ebből következő válaszlépést, reakciót vagy csak legyintünk és megyünk tovább, mintha mi sem történt volna. Pedig annyira hálásnak kéne lennünk minden apró jelért a Sorsnak, minden betegségért és balesetért, mert ott van bennük az üzenet. A Sors állandóan ott lohol a nyakunkban és figyelmeztet és figyelmeztet és figyelmeztet. Először csak a kis finom jelzések jönnek, majd az egyre keményebbek. És végül a legkeményebb, amikor a Sors már közvetlenül mondat le az egonkról, például egy életmentő műtéttel vagy egy visszafordíthatatlan eseménnyel.

A Sors elfogadása

„Minél ritkábban panaszkodik valaki, annál többet értett meg az életből.” Ruediger Dahlke: A sors törvényei

A sorsfeladat teljesítésének két útja van:

1.) Aktív út: a sors felismerése, elfogadása és teljesítése

Minden ami van, jó, mert van. Mert értünk és miattunk van. Minden és mindenki engem szolgál. Az ember aki megsimogat, az ember aki megüt. Mind értem és miattam teszi. Velük vagyok egységben. Ha ezt elfogadjuk, nyugalom költözik belénk. Ebben a nyugalomban már tudjuk úgy szemlélni a dolgokat, hogy értelmük is megnyilvánuljon a számunkra. Az ember sokszor nem az aktív cselekedetével változtatja meg a dolgokat , hanem azzal a nyugalommal ami az elfogadással a lelkébe költözik. Sorsunk elfogadása azt jelenti, hogy engedjük, hogy a dolgok úgy történjenek, hogy ne akarjunk azonnal beavatkozni. Elfogadjuk egy felsőbb irányító szerepét, feltétel nélkül megbízunk benne, mert van hitünk, hogy a legjobbat akarja nekünk. A sorsunkhoz vezető út akkor nyílik meg előttünk, ha képesek vagyunk egységben, harmóniában élni a valóság minden egyes történésével.

2.) Passzív út vagyis az aktív út fel nem ismerése, tagadása:

A betegségek, balesetek az embert egy általa még el nem fogadott valósággal akarják megbarátkoztatni; segítségükkel személyes fejlődésünk útján passzív módon léphetünk előbbre. A betegségek, balesetek mindig információt hordoznak. Értelmetlen betegség, baleset nem létezik. Mindegyikben ott van az ok. Ha ezt felismerjük és megértjük rátalálhatunk arra a bizonyos útra. „Legbelül minden beteg ember érzi, hogy köze van a betegségéhez, valamiféle bűntudat ez: a beteg számára betegsége mindig többet jelent, mint teste hibás működését. A beteg sejtését azonban manapság csírájában elfojtja az orvos, mert megmagyarázza neki, hogy betegsége nem más, mint ez és ez… Ezzel a betegség mint információhordozó, mint partnerünk a fejlődés fáradságos útján, egyre inkább elveszíti szerepét, s megbélyegződik, mint olyan ellenség, akit minden eszközzel le kell győznünk. ” (Thorwald Dethlefsen:A sors, mint esély). Bár a passzív út ugyan egyenletlen, nehezebb és hosszabb is, de ugyanúgy a fejlődést szolgálja. És van az úgy, hogy az ember először ezen kezdi el az utazást, és csak hosszú évek után talál rá az aktív úthoz átvezető ösvényre…

Az ember szembeszállhat sok mindennel, ha van elég bátorsága, viszont a SORS-ával sosem. A Sors szótárában a bátorság szó azt jelenti, szembe merek nézni a Sorsommal, el merem fogadni és teljesíteni tudom, feltétel nélkül.

A Sors – ha jó úton járunk, akkor – jutalmaz. Azzal a csodálatos érzéssel, amit úgy hívnak boldogság.

Ajánlott irodalom:

Ruediger Dahlke: A Sors törvényei

Thorwald Dethlefsen: A Sors, mint esély

Reinkarnáció

Van aki hiszi és van aki tagadja.

Az újra testet öltés témája, a reinkarnáció hasonló mélységeket és távlatokat érint, mint az istenhit. Amiről nincs tapasztalati, materiális tudásunk, azt hajlamosak vagyunk a számunkra nem létező birodalmába száműzni.

A lélekvándorlás elsősorban teozófiai és antropozófiai szellemi irányzatokra jellemző antropológiai nézet, amely szerint az ember (más nézet szerint: általában az élőlények) lelke haláluk után bizonyos idő elteltével új emberi (más nézet szerint: emberi vagy állati) testben ismételten megszületik. Egyes keleti vallások szerint az újjászületések sorozata, a szanszára (vándorlás) mindaddig folytatódik, amíg az egyre tökéletesebb életek során az egyén meg nem szabadul a karmájától, és el nem éri a nirvána állapotát. Vagyis a reinkarnáció lényege a lélek fejlődése, tökéletesítése.

A lélekvándorlás említése többek számára még mindig csak az ezotéria világához tartozik, úgy vélik, létét nem lehet igazolni és cáfolni sem. Pedig a tudományos bizonyítás az elmúlt évtizedekben már megkezdődött, és az eredmények nagy számban erősítik meg a reinkarnáció lehetőségét. Dr. Ian Stevenson kanadai belgyógyász, pszichiáter a reinkarnáció kutatásának nagy úttörője, meghatározó egyénisége volt. Orvosként (!!!) több évtizedes kutatásai során – nagyrészt gyermekek előző életbeli emlékeinek tudományos vizsgálatával – nagyon sok meggyőző tapasztalati bizonyítékot gyűjtött össze, amelyek azt bizonyíthatják, hogy a fizikai test halála nem jelenti a létezés végét. Sajnos egyetlen könyve sem jelent meg magyar fordításban, viszont kiadták Tom Shroder róla szóló könyvét, Visszatérő lelkek címmel. Shroder újságíróként csatlakozott Stevensonhoz, hogy leleplezze őt, lerántsa a leplet a „nagy csalásról”. Ám végül mégis elismerte Stevenson eredményeit, mivel lehetetlennek tartott ekkora mértékű és számú hamis beszámolót, amelyeknek ráadásul ő maga is tanúja volt.

Ajánlott film:
Születés (2004), Főszereplő: Nicole Kidman

Akinek kétségei voltak eddig a reinkarnációval kapcsolatban, annak a film megnézése után sem valószínű, hogy változnak a nézetei …de pont ettől érdekes ez a film. Nem akar meggyőzni, csak hagyja, hogy eljátszunk a gondolattal….